วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.ตราด เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย ร.ร.ห่างไกล

ปัจจุบันสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆโครงสร้างพื้นฐานมักไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนที่อยู่ในกรุง...!

สาเหตุประการแรกเกิดจากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถกระจายลงไปให้สถานศึกษาพัฒนาด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน

1 ในวิธีการแก้ปัญหา....สถานศึกษาจึงต้องประสานงานหน่วยงานต่างๆ ไม่ก็หน่วยงานในท้องถิ่น ให้เข้าไปช่วยเติมเต็มสิ่งที่ยังไม่มี หรือที่มีอยู่แต่กำลังทรุดโทรม ให้กลับมามีสภาพครบสมบูรณ์

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด เผยว่า จากนโยบาย อบจ.ที่มีโครงการปรับปรุงพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

พบว่า ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม ขาดแคลนพื้นที่ในร่มให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ้อมกีฬา จึงเห็นความสำคัญจำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณ จากเงินสะสม 1,486,000 บาท ลงไปให้

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน ขนาด 18×32 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จนกลายเป็นลานอเนกประสงค์ที่มีหลังคาคลุมป้องกันแดดฝนให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อย

หลังจากทำพิธีเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงสามารถใช้จัดกิจกรรมในร่ม บางช่วงบางเวลายังใช้เป็นสถานที่สอนเด็กนักเรียน หรือจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่หมู่บ้านโดยรอบรั้วโรงเรียน หากต้องการขอใช้เป็นลานจัดกิจกรรม หรือจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ก็สามารถประสานไปทางโรงเรียน ขอใช้เป็นสถานที่จัดประชุมได้เช่นกัน

จากภาพรวมที่ได้เห็น จึงเท่ากับ อบจ.ตราด เป็นตัวช่วยประสานความปรองดองและความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน หรือโรงเรียนกับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เป็นการสะท้อนภารกิจหรือหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เราได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม....!

วรโชติ ระลึกชอบ

9 ก.พ. 2560 10:49 ไทยรัฐ