วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริการสุขภาพ

www.hss.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานบริการและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบาย/แผนธรรมาภิบาล ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ทั่วไป พ.ร.บ.และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา แบบฟอร์มต่างๆ และนอกจากนี้ หน้าหลัก ยังมี CIO กรม ปฏิทินกิจกรรมของกรม ITA2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานส่วนกลาง คลังความรู้สุขภาพ...

9 ก.พ. 2560 10:38 9 ก.พ. 2560 10:44 ไทยรัฐ