วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัญหาการค้ามนุษย์

การแก้ไขปัญหา การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว รวมถึง ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยถูกเพ่งเล็งจนกระทั่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องหยิบยกมาเป็นวาระแห่งชาติในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงอันดับ เทียร์ 2 วอทช์ลิสต์ ถูกเฝ้าจับตาจากการจัดอันดับของ ประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป จากเรื่องของประมงผิดกฎหมายหรือ ไอยูยู ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยประจำสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรืออียู ได้ให้ข้อมูลผลการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมต่อทางอียู รวมกับการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทำให้ล่าสุด อียู มีความพึงพอใจในการพยายามแก้ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ในไทยมากขึ้น

กรณี แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในประเทศไทยทุกคนจะต้องผ่าน กระบวนการตรวจสัญชาติ และดำเนินการตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู ที่ภาครัฐเจรจากับประเทศต้นทาง ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ โดยทำควบคู่ไปกับ การบังคับใช้กฎหมาย และการยกระดับสภาพการจ้างงานในภาคประมง มีการศึกษาร่วมกับ องค์การไอแอลโอ และอียู นับเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ที่เป็นข่าวครึกโครม ศาลสหรัฐฯ ได้สั่งยกฟ้องคดีห้างค้าปลีกคอสโก้ ถูกข้อกล่าวหาขายกุ้งจากผู้ประกอบการไทย ที่มีการซื้อปลาป่น และวัตถุดิบ นำไปผลิตอาหารกุ้งจากการใช้แรงงานต่างด้าว เด็กและสตรี เพราะการกล่าวหาดังกล่าว เป็นเพียงข้อกล่าวหาลอยๆและ ห้างคอสโก้ สามารถระบุได้ว่าโจทก์ไม่เคยซื้อกุ้งจากห้างคอสโก้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาครัฐต้องเข้มงวดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ซึ่งคาดว่าในการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่จัดทำขึ้นทุกปีและจะมีการประกาศในเดือน มิ.ย.นี้ ไทยน่าจะได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น

นับเป็นเสี้ยวหนึ่งของปัญหาระหว่างประเทศที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอุปสรรคและปัจจัยของประเทศไทยในอนาคตเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายระหว่างประเทศ ตามสถานการณ์ของโลกที่จะมีผลกระทบต่อสังคม ความมั่นคงและเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องหลัก ปัญหาในประเทศถือเป็นเรื่องรองไปเสียแล้ว

ประเทศที่ยังแก้ปัญหาภายในไม่สะเด็ดน้ำ การเมืองไม่นิ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยตรง ความคิดเดิมๆ ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรือไม่ยอมรับกับปัญหาใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ๆ จะทำให้การวินิจฉัยตัดสินใจในการแก้ปัญหาผิดทิศผิดทาง

ปัญหาแรงงานไทยจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต นอกจากเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง ยังมีปัญหาเรื่องของการกีดกันการใช้แรงงานตามมา ยกตัวอย่างเช่น กรณีนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เข้มงวดเรื่องของการเข้าประเทศและการใช้แรงงานในสหรัฐฯทั้งที่ทำงานในสหรัฐฯอยู่แล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้าไป เพื่อสงวนสิทธิไว้ให้กับคนสหรัฐฯ หรือ ค่าแรงขั้นต่ำ ที่จะมีผลกับการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุน

ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น.

หมัดเหล็ก

mudlek@hotmail.com

9 ก.พ. 2560 10:29 ไทยรัฐ