วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีลูกเพื่อชาติ

รัฐบาลของนายกฯบิ๊กตู่ จัดโครงการช่วยชาติ โครงการเพื่อชาติ และโครงการรักชาติมาแล้วหลายขบวน

ล่าสุด รัฐบาลจัดโปรโมชั่นใหม่เปิดซิง ชักชวนพี่น้องชาวไทยร่วมมือร่วมใจ “มีลูกเพื่อชาติ” ให้มากกว่า 2 คนต่อครอบครัว

เพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้รุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

เอ้า...ถึงเวลาต้อง “มีลูกเพื่อชาติ” กันแล้วพี่น้องชาวไทย

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าโครงการ “มีลูกเพื่อชาติ” เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมว.สาธารณสุข เป็นเจ้าภาพในนามรัฐบาล

เป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนการเกิดของเด็กไทย และส่งเสริมให้หญิงไทย (อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 34 ปี) เป็นผู้ให้กำเนิดทารกที่มีสุขภาพแข็งแรง

โดยรัฐบาลจะเพิ่มสิทธิการลาคลอด และมาตรการภาษีอื่นๆเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกครบวงจร

เรียกว่ารัฐบาลจะช่วยดูแลตั้งแต่อุ้มท้อง จนเด็กโตเข้าโรงเรียน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าสังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงแบบยูเทิร์น

สมัยก่อนเราเคยรณรงค์ประชาชนชาวไทยให้มีลูกน้อยลง

แต่วันนี้ เรากลับรณรงค์ให้คนไทยกลับไปมีลูกหลายคน

คำถามคือ เหตุใดรัฐบาลจึงต้องจัดโปรโมชั่นส่งเสริมให้คนไทย “ท้องเพื่อชาติ” และ “มีลูกเพื่อชาติ” กันอึกทึกครึกโครม?!

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงว่า แนวโน้มผู้หญิงไทยยุคปัจจุบันนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น และแต่งงานน้อยลง

(ไม่อยากมีลูกกวนตัว ไม่อยากมีผัวกวนใจ)

ทำให้อัตราเพิ่มของประชากรไทยลดลงอย่างรวดเร็ว

ปีที่แล้ว อัตราการเกิดของเด็กไทยอยู่ที่ 6 แสนคนต่อปี ขณะที่อัตราตายของคนไทยอยู่ที่ 4 แสนคนต่อปี

ถ้าหากปล่อยสภาพนี้ไปอีก 10 ปี อัตราการเกิดของเด็กไทยจะลดลงเท่ากับอัตราการตายของคนแก่ไทยพอดี

หรือ...เท่ากับอัตราเพิ่มของประชากรจะเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์!!

จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตประสบปัญหาขาดแรงงาน ขาดกำลังคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลต้องจัดโปรโมชั่นส่งเสริมคนไทยให้มีลูกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

“แม่ลูกจันทร์” เช็กข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด (6 ม.ค.2560) ประเทศ ไทยมีประชากร 65.7 ล้านคน เป็นประชากรมีงานทำ 37.3 ล้านคน

และประชากรไม่พร้อมทำงานอีก 17.9 ล้านคน

หากจำนวนประชากรวัยทำงานในอนาคตลดน้อยกว่าปัจจุบัน จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันที

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” ไม่ค่อยมั่นใจว่านโยบาย “มีลูกเพื่อชาติ” จะประสบความสำเร็จอย่างที่ฉายหนังโฆษณา เพราะ...

1,สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ สภาพสังคมแบบนี้ ไม่เอื้ออำนวยให้คนไทยอยากมีลูกเพื่อชาติตามคำเชิญชวนของรัฐบาล

2,ห่วงอนาคตลูกๆ จะอยู่กันยากลำบากยิ่งกว่าคนรุ่นเรา

3,แค่มีลูกคนเดียวก็เหนื่อยตายชักแล้ว ถ้าจะให้มีลูกเพิ่มอีก 1 คน จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกกิน

ป.ล.ถึงรักชาติก็จริง แต่การอุ้ม ท้องเพื่อชาติตั้ง 9 เดือน ไม่ใช่เรื่องสนุกนะโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

9 ก.พ. 2560 08:50 ไทยรัฐ