วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วย จนท.ที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม. เป็นประธานพิธีรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต จากคุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือฯ เพื่อมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อยที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย จำนวน 5 สำนักงานเขต ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตคลองเตย เขตปทุมวัน เขตธนบุรี และเขตบางแค รวมจำนวน 3,604 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 558,620 บาท โดยปลัด กทม. กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ที่เข้าใจภารกิจงานของกรุงเทพมหานคร โดยมีความห่วงใยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุคลากรกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ภาครัฐมีเป็นหลักประกันที่ดีในการทำงาน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้สามารถดูแลประชาชนต่อไป.