วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้มเหลวซะแล้ว

เจ้าหน้าที่องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นออกมาประกาศถึงความล้มเหลวในภารกิจส่งยานบรรทุกตาข่ายโลหะไปดักจับบรรดาขยะอวกาศที่ลอยเท้งเต้งอยู่รอบวงโคจรของโลก จนกำลังจะส่งผลต่อยานอวกาศที่จะส่งออกไปสำรวจดวงดาวอันไกลโพ้นในอนาคต เกรงว่ายานเหล่านั้นจะบุบสลายเสียก่อนจากการชนฝ่าขยะเหล่านี้ออกไป.