ข่าว
100 year

โปรดสถาปนา 'สมเด็จพระมหามุนีวงศ์' เป็นพระสังฆราช องค์ที่ 20

ไทยรัฐออนไลน์7 ก.พ. 2560 15:11 น.
SHARE

นายกฯ เผย โปรดสถาปนา"สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" เจ้าอาวาส วัดราชบพิธฯ เป็นพระสังฆราช องค์ที่ 20 ระบุทำตามขั้นตอน ก.ม. แจง 12 ก.พ.นี้ สถาปนาที่วัดพระแก้ว

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอด และได้มีการนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้บอกไว้สามประการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปทั้งห้ารูป ซึ่งคงไม่ต้องถามว่าเป็นใคร และวันเดียวกันนี้ได้รับการแจ้งมาว่า การโปรดสถาปนา ลงมาเรียบร้อยแล้ว คือ สมเด็จวัดราชบพิธฯ ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีการสถาปนาที่วัดพระแก้วในเวลา 17.00 น. ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จฯ ด้วยพระองค์เอง

ประวัติโดยย่อ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อัมพโร มีชื่อเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์

เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปริญญาโท ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย

นักธรรมชั้นเอก และจบเปรียญธรรม 6 ประโยค, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 2552

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2553

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ลำดับสมณศักดิ์ พระปริยัติกวี ปี 2514, พระราชสารสุธี ปี 2524, พระเทพเมธาภรณ์ ปี 2533, พระธรรมเมธาภรณ์ ปี 2538, พระสาสนโสภณ ปี 2543, สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ปี 2552 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.), ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต), เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 20 กุมภาพันธ์ 2556.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระสังฆราชพระสังฆราชองค์ที่ 20พระมหามุนีวงศ์สังฆราชโปรดสถาปนา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้