ข่าว
100 year

ศอฉ.ประกาศเคอร์ฟิวส์ ห้ามออกนอกเคหะสถาน

19 พ.ค. 2553 16:14 น.
SHARE

ศอฉ.ประกาศ "เคอร์ฟิวส์ " ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 20.00น.วันที่ 19 พ.ค.ถึงเวลา 06.00น. วันที่ 20 พ.ค.2553....

เมื่อเวลา 14.05 น. วันที่ 19 พ.ค. ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ออกประกาศกฎหมายว่าด้วยการจำกัดสิทธิส่วนบุคคล โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดต่อไปนี้ 1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 20.00 น. วันที่ 19 พ.ค.2553 ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 2553 2. ให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนด และ 3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่กลับเข้าสู่เคหะสถาน และไม่ออกมายังพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ ศอฉ.กำหนดพื้นที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามสมควรแก่เหตุ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้