วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวการ์ตูนแอนิเมชัน เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ฉายวันเด็ก ทำเนียบฯ

เปิดตัวการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" เตรียมฉายวันเด็ก 14 ม.ค.นี้ ที่ทำเนียบฯ ...

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการแถลงข่าวเปิดตัวผลงานการ์ตูนแอนิเมชันชุด "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ตามที่วัดบวรฯ ได้ร่วมกับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า จัดสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยได้จัดทำขึ้นมา 1 ตอน และได้นำไปฉายให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับชมแล้วนั้น ขณะนี้ทางซิป้า ได้สานต่อโครงการดังกล่าวและได้จัดสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 20 นาที เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของจิต รวมทั้งการรู้จักตัวของเราเอง

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญยังเป็นการสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ว่า หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก ให้เด็กเล็กๆ จำประวัติมากเกินไป อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็ก ๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนพุทธศาสนา ได้มีจัดไว้ทำนองนี้ น่าจะทำแจกหรือมีจำหน่ายถูกๆ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงสนองพระราชดำริ โดยทรงนิพนธ์หนังสือจิตนคร นครหลวงของโลกขึ้นมา ใช้ภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิมพ์เรื่อง "จิตตนคร นครหลวงของโลก" เพื่อเผยแพร่ในหลายวาระด้วยกัน

ด้านนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รอง ผอ.ซิป้า เปิดเผยว่า ซิป้าให้การสนับสนุนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ครบทุกตอน เพื่อตั้งใจเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันชุดดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชนทุกคน จากนั้นจะขยายไปยังต่างประเทศแปลเป็นภาษาต่าง ๆให้สมกับที่กล่าวกันว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก ที่สำคัญทางซิป้าจะได้จัดฉายการ์ตูนแอนิเมชันดังกล่าวในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 ม.ค.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

เปิดตัวการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" เตรียมฉายวันเด็ก 14 ม.ค.นี้ ที่ทำเนียบฯ ... 12 ม.ค. 2560 23:07 ไทยรัฐ