วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.กรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ จากอุทกภัยใน 12 จว.ใต้

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยจากอุทกภัยใน 12 จว.ใต้ ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อ Home for Cash ...


เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2560  นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชน ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและให้ชำระเพียงเงินต้นล้านละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ในเดือนที่ 4 -12


สำหรับลูกค้าสินเชื่อ Home for Cash ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดถุงเยียวยามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลค่ารวม 2 ล้านบาท ตามนโยบายของ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกด้วย.

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยจากอุทกภัยใน 12 จว.ใต้ ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อ Home for Cash ... 12 ม.ค. 2560 18:02 12 ม.ค. 2560 18:19 ไทยรัฐ