บริการข่าวไทยรัฐ

ธ.กรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ จากอุทกภัยใน 12 จว.ใต้

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยจากอุทกภัยใน 12 จว.ใต้ ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อ Home for Cash ...


เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2560  นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชน ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยในครั้งนี้ ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและให้ชำระเพียงเงินต้นล้านละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ในเดือนที่ 4 -12


สำหรับลูกค้าสินเชื่อ Home for Cash ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดถุงเยียวยามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลค่ารวม 2 ล้านบาท ตามนโยบายของ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกด้วย.