วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัพเดตเส้นทางลงใต้ ทล.หมายเลข4 ห้วยยาง-บางสะพาน รถสะสมท้ายแถว 800 ม.

ศูนย์ฯ อุบัติภัย สร.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สรุปทางหลวง 2 เส้นทาง หมายเลข 4 ห้วยยาง-บางสะพาน ขาเข้า กทม.วิ่งได้ 2 ช่องจราจร ล่องใต้ 1 ช่องจราจร รถสะสมท้ายแถว 800 ม./บางสะพาน-น้ำรอด ขาเข้า กทม.-ล่องใต้ วิ่งได้ 1 ช่องจราจร...

ศูนย์ฯ อุบัติภัย สร.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรในพื้นที่ควบคุมของแขวงฯ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2560 ดังนี้

1. บริเวณสะพานหนองหญ้าปล้อง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง-บางสะพาน ที่กม.365+628 โดยขาเข้ากรุงเทพฯ สามารถวิ่งได้ 2 ช่องจราจร เคลื่อนที่ได้ดี และขาล่องใต้ สามารถวิ่งได้ 1 ช่องจราจร มีรถสะสมท้ายแถวประมาณ 800 ม.

2. บริเวณสะพานวังยาว (คลองบางสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ที่ กม.386+542 ทั้งขาเข้ากรุงเทพฯ และขาล่องใต้ โดยสามารถวิ่งได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร เคลื่อนที่ได้ดี.

ศูนย์ฯ อุบัติภัย สร.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สรุปทางหลวง 2 เส้นทาง หมายเลข 4 ห้วยยาง-บางสะพาน ขาเข้า กทม.วิ่งได้ 2 ช่องจราจร ล่องใต้ 1 ช่องจราจร รถสะสมท้ายแถว 800 ม./บางสะพาน-น้ำรอด ขาเข้า กทม.-ล่องใต้ วิ่งได้ 1 ช่องจราจร 12 ม.ค. 2560 16:53 ไทยรัฐ