วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท.-ททท. ลงนามร่วมผลักดันท่องเที่ยวไทย พร้อมรองรับการเติบโตของนทท.

ทอท. จับมือ ททท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผลักดันท่องเที่ยวไทย พร้อมรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว สร้างเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม ตอบสนองนโยบายรัฐ ...

วันที่ 12 ม.ค. 60 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้ลงนาม

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท. ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งถือเป็นประตูด่านแรกในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และในแต่ละปีได้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา ทอท. ได้ทำงานร่วมกับ ททท. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด และได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ ททท. ครั้งแรกในปี 2556–2559 รวมระยะเวลา 3 ปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ ทอท.และ ททท.จึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อต่ออายุบันทึกข้อตกลง และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

สำหรับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของ ททท. และการทำการตลาดเชิงรุกของ ทอท. ซึ่งจะต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว โดยเป็นการร่วมมือกันทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท. มีความมุ่งหวังว่า การร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจนี้ จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทอท. จับมือททท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผลักดันท่องเที่ยวไทย พร้อมรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว สร้างเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม ตอบสนองนโยบายรัฐ ... 12 ม.ค. 2560 16:29 ไทยรัฐ