วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ให้โอวาทปลุกพลังคนรุ่นใหม่ แนะนำหลัก ศก.พอเพียงมาใช้ในชีวิต

นายกฯ ให้โอวาทคณะผู้แทนเยาวชนโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 หวังนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นำชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ ที่นำคณะผู้แทนเยาวชนจำนวน 35 คน ในโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม 77 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าเยี่ยมคารวะ

โดย พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" นั่นคือ ในการแก้ไขปัญหา เราต้องเข้าใจปัญหาและเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ก่อน จากนั้นจึงเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาโดยมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและชุมชน ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า ต้องให้เกิด "การระเบิดจากข้างใน" นั่นคือ ทำให้คนในพื้นที่เข้าใจและต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเอง การพัฒนาจึงจะบังเกิดผลและยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกเรื่อง ตั้งแต่การประกอบกิจวัตรประจำวันไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป และเมื่อได้ประโยชน์จากการนำไปปรับใช้แล้วก็อยากให้แบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวให้เพื่อน ๆ ในชุมชนและสังคมรอบข้างต่อไป ทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิใช่เรื่องของใครหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่พวกเราทุกคนและทุกประเทศต้องร่วมมือกัน เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ ช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเด็กและเยาวชนจะต้องมีบทบาทสำคัญ จะต้องร่วมมือกันแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนเยาวชนกลุ่ม 77 และผู้แทนเยาวชนไทย และถ่ายรูปร่วมกับคณะเยาวชนบริเวณหน้าบันไดตึกไทยคู่ฟ้า.

นายกฯ ให้โอวาทคณะผู้แทนเยาวชนโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 หวังนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นำชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนประเทศชาติ 12 ม.ค. 2560 16:17 ไทยรัฐ