บริการข่าวไทยรัฐ

'วิษณุ' ไม่รีบนัด 10 อรหันต์ ยกร่าง รธน. รอ สนช.เห็นชอบก่อน 13 ม.ค.นี้

"วิษณุ" เผยไม่รีบร้อนนัดประชุม 10 อรหันต์ ยกร่าง รธน.ฉบับแก้ไข ระบุขอรอผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ก่อน 13 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการนัดประชุม "กรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน" ว่า เรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ เพราะยังต้องรอให้ผ่านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 13 ม.ค.ไปก่อน และอย่าลืมว่าด่านแรกของวันที่ 13 ม.ค.คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 ให้ผ่านความเห็นชอบ และเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งหมดแล้วก็จะถึงขั้นตอนการแก้ไข จากนั้นค่อยว่ากันไม่ต้องรีบร้อน ขณะเดียวกันการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้น ถ้าจะใช้มาตรา 44 ก็ต่อเมื่อติดขัดข้อกฎหมาย แต่หากสามารถใช้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกคำสั่งได้ ก็จะใช้.