วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองไทยประกันชีวิต ส่ง 4 มาตรการช่วยลูกค้า 12 จว.ใต้ที่ประสบอุทกภัย

เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ 12 จังหวัด 4 มาตรการ โดยขยายเวลาชำระเบี้ยเป็น 91 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อน เราจึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยของบริษัท 4 มาตรการ ครอบคลุมพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

1. กรณีที่กรมธรรม์ครบกำหนดต้องชำระเบี้ยประกัน หรือ จ่ายเงินประกัน ระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค.60 บริษัทจะขยายระยะเวลาการจ่ายเงินจากเดิมแค่ 31 วัน เพิ่มเป็น 60 วัน รวมทั้งสิ้น 91 วัน

2. กรณีที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค.60 เนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือ ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน บริษัทจะผ่อนผันไม่ตรวจสุขภาพและไม่คิดดอกเบี้ยของช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทผ่อนผันให้จำนวน 91 วัน และบริษัทจะมีการนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป ในระหว่างวันที่ 5-31 ม.ค.60 โดยบริษัทจะผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยจากผู้เอาประกันภัยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

4. กรณีที่กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยนี้ บริษัทจะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

นายสาระ กล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการความช่วยเหลือผู้เอาประกันดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย.

เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ 12 จังหวัด 4 มาตรการ โดยขยายเวลาชำระเบี้ยเป็น 91 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 12 ม.ค. 2560 15:12 ไทยรัฐ