วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ตั้ง กก.ปฏิรูปประเทศ 4 ชุด เน้น 5 ปีแรกเห็นผล

นายกฯ ตั้ง คกก. 4 ชุด มอบรองนายกฯ คุมเดินหน้าปฏิรูปสร้างความปรองดอง ด้าน “สุวิทย์” เผยสร้างปรองดองต้องลดเหลื่อมล้ำ-ความเป็นธรรมเท่าเทียม ...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) กล่าวถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เกิดขึ้นเนื่องจากนายกฯ มีนโยบายนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องจัดตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ขึ้นมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของนายกฯ ซึ่ง 4 คณะกรรมการดังกล่าว นายกฯ จะกำกับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง จะมีรองนายกฯ กำกับดูแล และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรองประธาน สนช. 1 คน, ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และรองประธาน สปท.อีก 1 คน เข้ามาร่วม ส่วนคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์นั้น เป็นเรื่องภายในของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือที่เรียกว่ามินิคาบิเนต ซึ่งจะประกอบด้วย การบริหารงาน 3 ระดับ คือ ระดับบัญชาการ ระดับการกำกับการพัฒนา และระดับหน่วยงาน

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการปฏิรูป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คือ การใช้อำนาจบริหารหรือการปรับเปลี่ยนกลไก ซึ่งในเรื่องกฎหมายมี 41 ฉบับ ที่นายกฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ที่ต้องเร่งรัด ซึ่งถึงวันนี้จาก 41 ฉบับ เข้า สนช.ไปแล้ว 14 ฉบับ และมี 8 ฉบับที่ผ่าน 3 วาระ และเตรียมประกาศแล้ว ขณะที่มีอีก 6 ฉบับยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อีก 27 ฉบับยังค้างอยู่ที่กฤษฎีกา ซึ่งจะได้มีการขับเคลื่อนเพื่อออกกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอีก 59 ฉบับ โดย 17 ฉบับเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นผู้ดูแลขับเคลื่อน เพราะเรื่องสำคัญเรื่องแรกคือความเหลื่อมล้ำ ความเป็นธรรมที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ และในยุทธศาสตร์ 20 ปีนั้น นายกฯ เน้น 5 ปีแรกเป็น 5 ปี ที่สำคัญที่สุด แต่ในปีแรกที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ก็จะทุ่มน้ำหนักลงไปให้มากเพื่อให้มีผลสำเร็จ รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจที่อยากให้คณะกรรมการทั้ง 4 ชุดเดินไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องปรองดองเป็นเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ดังนั้นจะบอกว่าจะต้องเสร็จภายในกี่ปี คงไม่ได้ เพียงแต่การปฏิรูปบางเรื่องนั้น ต้องเสร็จตามรัฐธรรมนูญ เช่น ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ ต้องนำเรื่องสำคัญมาทำให้เกิดผลในปีนี้ให้ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในอีก 4 ปี

นายกฯ ตั้ง คกก. 4 ชุด มอบรองนายกฯ คุมเดินหน้าปฏิรูปสร้างความปรองดอง ด้าน “สุวิทย์” เผยสร้างปรองดองต้องลดเหลื่อมล้ำ-ความเป็นธรรมเท่าเทียม 12 ม.ค. 2560 15:01 ไทยรัฐ