บริการข่าวไทยรัฐ

ก.แรงงาน ส่งส้วมลอยน้ำบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

รมว.แรงงาน สั่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งด่วน พร้อมมอบสุขาลอยน้ำแก้ปัญหาสุขอนามัย ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางรับก่อนกระจายต่อจังหวัดน้ำท่วม

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า จากเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดภาคใต้ ระลอก 2 อาทิ จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกะทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการฝึกอบรม มีเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เต็มศักยภาพ

สำหรับในระยะแรกที่น้ำป่าไหลหลาก สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ได้จัดชุดเฉพาะกิจนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ สัมภาระ พร้อมนำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถาบันบางแห่งได้จัดเป็นศูนย์รวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อลำเลียงส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย ในระยะที่ 2 กพร.ได้สั่งการให้ สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังติดต่อเป็นเวลาหลายวันพบปัญหาด้านสุขอนามัย โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางในการรับมอบสุขาลอยน้ำของแต่ละจังหวัด แล้วขนย้ายส่งต่อไปยังจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป


นายธีรพล กล่าวอีกว่า ส่วนในระยะที่ 3 เป็นการให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยจะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาทิ สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมมาใช้ฝึกอบรมด้วย อุปกรณ์ใดที่สามารถซ่อมได้ ก็จะช่วยให้ผู้อบรมได้ทั้งความรู้และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส่งซ่อมหรือจัดซื้อใหม่ หรือการฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร สาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน สาขาช่างปูกระเบื้อง เป็นต้น ซึ่งสาขาดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการฝึกเพียง 3-5 วันเท่านั้น ผู้รับการฝึกก็สามารถลงมือปฏิบัติเองได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ 0-2245-4035.

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ คลิกที่นี่