วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.พร้อมทำคลอด ก.ม.รองรับปฏิรูปประเทศฯ-จ่อลงใต้มอบ 5 แสน ช่วยน้ำท่วม

สนช.ยันพร้อมลุย ออก ก.ม.รองรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ พร้อมจ่อลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงิน 5 แสน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ว่า เป็นการกำหนดนโยบายและกรอบเวลา ในการที่รัฐบาลจะเร่งรัดมาตรการเรื่องการปฏิรูปประเทศ ให้ลงมือปฏิบัติเห็นผลภายใน 1 ปี คือปี 2560 และเป็นแผนระยะเวลาที่จะต้องแล้วเสร็จไม่เกินปี 2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าได้ลงมือภายในปี 2560 จะมีการส่งมอบภารกิจไปยังรัฐบาลชุดหน้า เพื่อสานต่อ เพราะมีการเริ่มต้นไว้แล้ว ซึ่งการดำเนินการหลายเรื่องต้องมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ จึงเป็นเหตุผลว่า ที่ สนช.เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เพราะกฎหมายจะทยอยส่งมายังสนช.ในเดือน มี.ค. ซึ่งได้แจ้งกับที่ประชุมว่าสนช.ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการบัญญัติกฎหมายที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นต้องออกมาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม

เมื่อถามว่า การทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทางสนช.จะทำตามกรอบกฎหมายเดิมหรือจะต้องหย่อนระยะเวลา นายสุรชัย กล่าวว่า ต้องนำไปหารือกับในวิปสนช.เพื่อช่วยกันคิดในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการทำงานเพื่อให้มีการรวดเร็ว สอดรับกับนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป เมื่อถามถึงกรณีหากรัฐธรรมนูญประกาศใช้อาจจะมีสนช.บางส่วนลาออกเพื่อที่จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยกัน ยังไม่ทราบจะมีคนไหนตัดสินใจลาออกเพื่อเล่นการเมืองหรือไม่ เพราะยังมีกรอบเวลาในการตัดสินใจ 90 วัน หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ คงเป็นเรื่องส่วนตัวที่สมาชิกจะต้องคิดกันว่าตัดสินใจอย่างไร  

นอกจาก นายสุรชัย เปิดเผยว่าในวันที่ 15 ม.ค. นี้ คณะสนช. นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช. คนที่สอง จะลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา เพื่อนำเงินบริจาคในโครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 5 แสนบาทมอบให้กับตัวแทนพื้นที่เพื่อนำเงินและสิ่งของมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัย นอกจากนั้นในส่วนของเงินบริจาคที่ได้รับ ซึ่งยอดล่าสุดจำนวนกว่า 1 ล้านบาท จะนำไปมอบให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป สำหรับการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนหลังพ้นภัยน้ำท่วมแล้วนั้นคณะทำงานในโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะหารือเพื่อกำหนดมาตรการฟื้นฟูต่อไป

สนช.ยันพร้อมลุย ออก ก.ม.รองรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ พร้อมจ่อลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงิน 5 แสน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 ม.ค. 2560 13:34 ไทยรัฐ