วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิริยะประกันภัย มอบถุงยังชีพแก่การบินไทย ลำเลียงลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงยังชีพ 3 พันถุงแก่การบินไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ล่าสุด ลำเลียงไป อ.บางสะพาน 1 พันถุง ส่วนศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนได้ลงพื้นที่ให้บริการเคลมรถยนต์ทันที ด้วยโมเดล “First Add” ...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบถุงยังชีพชุดแรก จำนวน 3,000 ถุง ให้กับ นายสุชาติ ประทีปลัดดา ผู้แทนบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยได้ลำเลียงถุงยังชีพนี้ขึ้นเที่ยวบินที่ TG249 ไปลงยังสนามบินนานาชาติกระบี่ ซึ่งนับเป็นเที่ยวบินแรกที่การบินไทยเปิดให้บริการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานีขนส่งสินค้าภายในประเทศ การบินไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจวิริยะประกันภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้” อันเกิดจากกลุ่มจิตอาสาวิริยะประกันภัยในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ซึ่งได้ออกไปบริการเคลมสินไหมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอย่างทันท่วงที ด้วยโมเดล “First Add” เพื่อบริหารจัดการรถยนต์ ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อครั้งมหาอุทกภัยปี 54 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และกลุ่มพนักงานเหล่านี้ได้การรับรู้อย่างรวดเร็วเช่นกันว่า ประชาชนในแต่ละพื้นที่เดือดร้อนแสนสาหัส จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังวิริยะจิตอาสาในพื้นที่ภาคใต้และส่วนกลาง ตลอดไปถึงภาคอื่นๆ ทั่วไทย ให้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงไปช่วยเหลือ โดยใช้ที่ทำการศูนย์ฯ สาขาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ซึ่งในเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดทำอาหารพร้อมทาน และถุงยังชีพ 1,500 ชุด ส่งต่อให้กับศูนย์ฯ สาขา ตัวแทน ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ตลอดไปถึงคู่ค้า อาทิ ดีลเลอร์รถยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ จัดส่งพนักงานในสังกัดของตนเอง กระจายกำลังออกไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และอาหารถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรงได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ

ส่วนกรณีน้ำท่วมที่อำเภอบางสะพาน ซึ่งก่อนหน้านั้นเส้นทางการขนส่งทางภาคใต้ถูกตัดขาด ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทวิริยะประกันภัย ได้ประสานขอการสนับสนุนไปยังการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์จนเกิดเป็นความร่วมมือช่วยกันลำเลียงถุงยังชีพไปสู่ภาคใต้ ล่าสุด ลำเลียงถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่บางสะพานอีก 1,000 ถุง โดยพนักงานของบริษัทตัวแทนนายหน้า ศูนย์ซ่อมฯ ในสังกัด และคู่ค้าร่วมกระจายสิ่งของไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดทำถุงยังชีพจัดส่งไปแล้ว 5,000 ถุง รวมไปถึงอาหารพร้อมทานที่ได้มีการปรุงในพื้นที่ที่ประสบภัยอีกด้วย.

วิริยะประกันภัย ส่งมอบถุงยังชีพ 3 พันถุงแก่การบินไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ล่าสุด ลำเลียงไป อ.บางสะพาน 1 พันถุง ส่วนศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนได้ลงพื้นที่ให้บริการเคลมรถยนต์ทันที ด้วยโมเดล “First Add” 12 ม.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ