วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาะติดน้ำท่วมใต้ : สังเวย 36 ศพ เมืองคอนอ่วม 23 อำเภอ-4 จว. คลี่คลาย

ปภ. สรุปสถานการณ์น้ำท่วมใต้ 12 จว. คลี่คลายแล้ว 4 จว. เดือดร้อน 1.2 ล้านคน เสียชีวิต 36 สูญหาย 1 ราย ถนนเสียหาย 592 จุด คอสะพาน 106 แห่ง นครศรีฯ เสียหายมากสุด 23 อำเภอ ...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 119 อำเภอ 708 ตำบล 5,244 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 403,478 ครัวเรือน 1,206,939 คน ผู้เสียชีวิต 36 ราย สูญหาย 1 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 17 แห่ง ถนน 592 จุด คอสะพาน 106 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส ยังคงมีสถานการณ์ใน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 74 อำเภอ  431 ตำบล 3,343 หมู่บ้าน

จ.พัทลุง มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว รวม 13 ตำบล 175 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,274 ครัวเรือน 64,018 คน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

จ.สงขลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนเนียง อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด รวม 17 ตำบล 86 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,880 ครัวเรือน 26,715 คน อพยพ 19 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย ตรัง มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอกันตัง รวม 29 ตำบล 7 เทศบาล 217 หมู่บ้าน 16 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,959 ครัวเรือน 32,226 คน  ผู้เสียชีวิต 2 ราย

จ.สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอดอนสัก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอท่าชนะ อำเภอเกาะสมุย อำเภอไชยา อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี อำเภอเกาะพะงัน อำเภอท่าฉาง อำเภอพระแสง อำเภอวิภาวดี อำเภอเวียงสระ อำเภอพนม อำเภอพุนพิน และอำเภอเคียนซา รวม 97 ตำบล 700 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 79,125 ครัวเรือน 230,981 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย  

จ.นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล อำเภอนาบอน อำเภอพิปูน อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง อำเภอนบพิตำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอขนอม อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอบางขัน อำเภอปากพนัง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 154 ตำบล 1,278 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 134,080 ครัวเรือน 409,130 คน ผู้เสียชีวิต 9 ราย

จ.ชุมพร มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอสวี อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ รวม 64 ตำบล 643 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 22 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,060 ครัวเรือน 74,631 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย

จ.กระบี่ มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเกาะลันตา รวม 24 ตำบล 64 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 2 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 97 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย

จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอกุยบุรี รวม 33 ตำบล 180 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,496 ครัวเรือน 55,868 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย

ทั้งนี้ โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว ซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า สถานการณ์ฝนในภาคใต้คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศเมียนมา ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกได้ในระยะนี้

ปภ. สรุปสถานการณ์น้ำท่วมใต้ เสียหายแล้ว 12 จว. คลี่คลายแล้ว 4 ปชช.กระทบกว่า 4 แสนครัวเรือน กว่า 1.2 ล้านคน เสียชีวิต 36 สูญหาย 1 ราย ถนนเสียหาย 592 จุด คอสะพาน 106 แห่ง นครศรีฯ เสียหายมากสุด 23 อ. 12 ม.ค. 2560 11:14 ไทยรัฐ