วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เต็มที่! กกท.ให้ ขุนพลพาราเกมส์ เก็บตัวยาวถึง 5 เดือน

กกท.วางแผนให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เก็บตัว 5 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน-11 กันยายน 2560 ก่อนไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน ที่ประเทศมาเลเซีย โดยคาดใช้งบประมาณ 79,850,000 บาท ซึ่ง กกท.จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 25 มกราคมต่อไป...

วันที่ 12 ม.ค.60 นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาพิการไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 11 มกราคม

ที่ประชุมรับทราบชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2560 ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้แจ้งชนิดกีฬาในการแข่งขันมาแล้ว จำนวน 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, บอคเซีย, หมากรุกสากล, จักรยาน, ฟุตบอล 5 คน, ฟุตบอล 7 คน, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, วอลเลย์บอล (นั่ง), ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, โบว์ลิ่ง, วีลแชร์เทนนิส และวีลแชร์บาสเกตบอล

จากนั้นที่ประชุมรับทราบแผนงานและงบ ประมาณการพัฒนานักกีฬา (กลุ่มเป้าหมาย), แผนงานและงบประมาณการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศมาเลเซีย, แผนงานและงบประมาณการพัฒนานักกีฬาคนพิการไทยกลุ่มทั่วไป โดยใช้งบประมาณในการเตรียมทีมทั้งหมด 79,850,000 บาท ซึ่ง กกท.จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 25 มกราคม 2560 รวมทั้งยังรับทราบกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 18 เมษายน-11 กันยายน 2560, กำหนดการเดินทางของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 12 กันยายน 2560, กำหนดตรวจคลาสระดับความพิการ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560, ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 16 กันยายน 2560 และพิธีเปิดการแข่งขันฯ วันที่ 17 กันยายน 2560

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นเรื่องสรุปจำนวนนักกีฬาในการเตรียมนักกีฬาคนพิการชุดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีจำนวนนักกีฬารวมทั้งสิ้น 329 คน (ชาย 249 คน/หญิง 80 คน) ซึ่งที่ประชุมได้หารือเรื่องจำนวนนักกีฬาในแต่ละชนิด หากมีจำนวนนักกีฬามากกว่าโควตาที่จะส่งแข่งขันจะต้องคัดเลือกนักกีฬาอีกครั้ง แต่หากจำนวนนักกีฬาอยู่ในเกณฑ์ที่โควตากำหนดก็สามารถเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจำนวนนักกีฬาคนพิการ เพื่อให้ได้จำนวนตามโควตาที่สหพันธ์กีฬาคนพิการนานาชาติกำหนด โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานคณะทำงาน และนายเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ เป็นเลขานุการ โดยเฉพาะการพิจารณาจำนวนนักกีฬาใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑาลู่-ลาน, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส และโบว์ลิ่ง รวมทั้งเห็นชอบเรื่องกำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยกำหนดให้แต่ละสมาคมกีฬาฯ รับสมัครนักกีฬาคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กกท.วางแผนให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เก็บตัว 5 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน-11 กันยายน 2560 ก่อนไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน ที่ประเทศมาเลเซีย... 12 ม.ค. 2560 09:32 12 ม.ค. 2560 17:52 ไทยรัฐ