วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ่อมเสร็จทางรถไฟบางสะพาน เปิดเดินรถสายใต้ 11 ขบวนถึงแค่สถานีทุ่งสง

การรถไฟฯ ซ่อมแซมเสร็จ ทางระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่วง เปิดเดินรถสายใต้ 11 ขบวน ถึงแค่สถานีทุ่งสง ยังคงงดเดินรถ 3 ขบวนไปยะลา-หาดใหญ่-สุไหงโกลก ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ หลังการซ่อมแซมทางช่วงระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่วง แล้วเสร็จ สามารถเปิดการเดินรถได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง โดยจะมีขบวนรถที่เปิดทำการเดินรถได้ทั้งไปและกลับ 11 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถเที่ยวไป 1. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (เดินถึงปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์) 2. ขบวนรถธรรมดา ที่ 261 กรุงเทพ-หัวหิน 3. ขบวนรถเร็ว ที่ 171 กรุงเทพ–สุไหงโกลก (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 4. ขบวนรถธรรมดา ที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน (เดินถึงปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์)
 5. ขบวนรถธรรมดา ที่ 251 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

6. ขบวนรถเร็ว ที่ 173 กรุงเทพ–นครศรีธรรมราช (เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 7. ขบวนรถเร็ว ที่ 167 กรุงเทพ–กันตัง (เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 8. ขบวนรถด่วน ที่ 83 กรุงเทพ–ตรัง (เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 9. ขบวนรถด่วน ที่ 85 กรุงเทพ–นครศรีธรรมราช (เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 10. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี 11. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 41 กรุงเทพ–ยะลา (เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

ขบวนเที่ยวกลับ 1. ขบวนรถธรรมดา ที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี 2. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 40 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (เดินทางจากต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์) 3. ขบวนรถธรรมดา ที่ 262 หัวหิน-กรุงเทพ
 4. ขบวนรถธรรมดา ที่ 254 หลังสวน-ธนบุรี (เดินทางจากต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์) 5. ขบวนรถเร็ว ที่ 174 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (เดินทางจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

6. ขบวนรถเร็ว ที่ 168 กันตัง-กรุงเทพ (เดินทางจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 7. ขบวนรถด่วน ที่ 86 นครศรีธรรมราช–กรุงเทพ (เดินทางจากสถานีชุมทางทุ่งสง) 8. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 42 ยะลา-กรุงเทพ (เดินทางจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) 9. ขบวนรถด่วน ที่ 84 ตรัง–กรุงเทพ (เดินทางจากสถานีชุมทางทุ่งสง) 10. ขบวนรถเร็ว ที่ 172 สุไหงโกลก–กรุงเทพ (เดินทางจากสถานีชุมทางทุ่งสง) 11. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 38 สุไหงโกลก–กรุงเทพ (เดินทางจากสถานีชุมทางทุ่งสง)

ส่วนขบวนที่งดเดินทาง 1. ขบวนรถเร็ว ที่ 169/170 กรุงเทพ–ยะลา–กรุงเทพ 2. ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ที่ 31/32 กรุงเทพ–ชุมทางหาดใหญ่–กรุงเทพ และ 3. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 37 กรุงเทพ-สุไหงโกลก ทั้งนี้ จะไม่มีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ โดยผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา.

การรถไฟฯ ซ่อมแซมเสร็จ ทางระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่วง เปิดเดินรถสายใต้ 11 ขบวน ถึงแค่สถานีทุ่งสง ยังคงงดเดินรถ 3 ขบวนไปยะลา-หาดใหญ่-สุไหงโกลก ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา... 12 ม.ค. 2560 09:28 ไทยรัฐ