วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบรางวัล 14 นักวิจัยผลงานดีเด่น จากหิ้งสู่ห้าง ร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 8 สถาบัน โดยปีนี้ มหิดล-มช.กวาดไปสถาบันละ 3 รางวัล รองนายกฯ ชงนักวิจัยนำผลงานไปต่อยอดพัฒนาประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง "ความคาดหวังของการสร้างชาติโดยการวิจัย" ในงาน "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 16 พร้อมมอบรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงาน 1100 คน เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโสอีกทั้งเผยแพร่ผลงาน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย รวมถึงผลกระทบต่อวงวิชาการและสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

"นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เป็นนักวิจัยวุฒิเมธีวิจัย สกว. 3 ท่าน นักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 ท่าน ในสาขาต่างๆ จาก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลมากที่สุดคือสถาบันละ 3 รางวัล" ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

สำหรับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ เป็นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษรวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ปีนี้นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้รวม 3 ท่าน ส่วนรางวัล 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ ผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่านและนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 ท่าน

"วิธีการคัดเลือกงานวิจัย ทาง สกว. จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย ส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสกว. และใช้ตัวชี้วัดด้านจำนวนบทความที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการอ้างอิง รวมไปถึงผลกระทบในเชิงวิชาการ ก่อนจะนำไปประเมินความเป็นไปได้ของคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว." ศ.นพ.สุทธิพันธ์ กล่าว

รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของงานวิจัย "พยาธิสรีรวิทยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการรักษาโรคอุจจาระร่วง" กล่าวว่า โรคอุจจาระร่วงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์สายพันธุ์ใหม่ ที่มีความรุนแรงสูงกว่าสายพันธุ์เดิม โดยจะทำลายหน้าที่ปกป้องของลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบ นักวิจัยค้นพบว่า สารไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ จากเปลือกกุ้ง สามารถลดอาการท้องร่วงในสัตว์ทดลอง จึงพัฒนาไปใช้ในผู้ป่วยได้ในเวลาอันสั้น

ด้าน ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของงานวิจัย "การพัฒนาสารเพื่อลดความสามารถในการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย" กล่าวว่า แต่ละปีประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไข้มาลาเรียเป็นจำนวนมาก มักอาศัยอยู่บริเวณป่า และตามแนวชายแดน สิ่งที่น่ากังวลคือ เชื้อเริ่มดื้อยากลุ่มอาร์ธีมิซินิน ทั้งนี้ นักวิจัยพบว่า เมื่อเชื้อปรับตัวให้ดื้อยา จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับการใช้พลังงานและสารอาหาร ทำให้เชื้อดื้อยาอ่อนแอลงกว่าปกติ จึงพัฒนาสารเคมีที่มีฤทธิ์จำเพาะต่อกระบวนการปรับระดับการใช้พลังงานและสารอาหารเพื่อโจมตีจุดอ่อนของเชื้อดื้อยา และทำให้ยาสามารถฆ่าเชื้อได้อีกครั้ง รวมไปถึงมีผลข้างเคียงน้อยต่อเซลล์ของมนุษย์

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 14 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 8 สถาบัน โดยปีนี้ มหิดล-มช.กวาดไปสถาบันละ 3 รางวัล รองนายกฯ ชงนักวิจัยนำผลงานไปต่อยอดพัฒนาประเทศไทย 4.0 12 ม.ค. 2560 09:09 ไทยรัฐ