บริการข่าวไทยรัฐ

รอไม่ไหว

นางสุวรรณา ไตรโรจน์ อายุ 80 ปี ชาว กทม. ที่เดิน ทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตฯ รอคิวไม่ไหวขอก้มกราบพระบรมศพบนฟุตปาทที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี.