วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนเศรษฐกิจผันผวน

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดเปลี่ยนของประเทศไทยมี 3 เรื่อง คือ 1.ในปลายปีนี้จะเปลี่ยนภาพการเมืองจากการที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ตาม จะมีผลให้นักลงทุนจะรอดูว่าจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ควบคู่กับการที่รัฐบาลนี้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี จึงน่าสนใจว่าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีจะออกมาอย่างไร

2.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประชาชนวัยทำงานของไทยเริ่มลดลงและจะลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะให้ลดลงหรือลดการใช้แรงงาน และการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจะเป็นอย่างไร

3.การเปลี่ยนสถานการณ์โลกที่ส่งผลมาสู่ประเทศไทย มี 3 เรื่องคือ ประเด็นแรก ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้น เป็นไปได้ที่ในปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสงครามแย่งชิงเงินฝากอีกครั้ง 2.ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเดิมจากตะวันออกกลางมาอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีน ซึ่งจะกระทบทุกประเทศในโลก และ 3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อประเทศไทย เช่น รถไฟฟ้ากับรถขับเองได้ จะเริ่มนำเสนอในตลาดโลกในอีก 5 ปีนี้ จากเดิมคาดว่า อีก 10-20 ปี.

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดเปลี่ยนของประเทศไทยมี 3 เรื่อง คือ 1.ในปลายปีนี้จะเปลี่ยนภาพการเมืองจากการที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ตาม 12 ม.ค. 2560 01:09 ไทยรัฐ