บริการข่าวไทยรัฐ

รัฐเร่งซับน้ำตาชาวใต้!

สศค.ชง ครม.ไฟเขียวดอกเบี้ย 3% ยาว 5 ปี

แบงก์ไทยพาณิชย์–กสิกรไทยเยียวยาลูกค้าภาคใต้ ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 3–24 เดือน ปล่อยเงินกู้เสริมสภาพคล่อง–ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย หั่นดอกกู้ลง 50–100% ด้าน สศค.ชง ครม.ไฟเขียว ปล่อยกู้เงินผ่านแบงก์เฉพาะกิจ คิดดอกเบี้ยพิเศษ 3% ระยะเวลา 5 ปี

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้ ธนาคารได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า โดยลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1.พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน 2.ลดดอกเบี้ย 50-100% แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3.ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินเชื่อ และลงทะเบียนภายในเดือน มิ.ย.2560
สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธนาคารช่วยเหลือให้ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ ทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ ทรัพย์สินของกิจการไม่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ผ่านความช่วยเหลือ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน 2.การพักชำระเงินต้นพร้อมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 3.ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด สูงสุด 30 วัน

4.เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม หรือสูงสุด 10 ล้านบาท 5.เพิ่มวงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหาย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค.2560

“ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอบถามและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทันที ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละรายไป”

ด้านนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของธนาคารใน 12 จังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าในช่วงประสบอุทกภัย ประกอบด้วย ลดยอดผ่อนชำระหรือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงการขยายเทอมตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินการค้าต่างประเทศ และหากสถาน– การณ์คลี่คลายแล้ว ลูกค้าที่ต้องการวงเงินเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร รวมถึงชดเชยสต๊อกสินค้าที่เสียหายจากอุทกภัย ธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้โดยพักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน และไม่ต้องประเมินราคาหลักประกัน กำหนดให้ขอวงเงินภายใน 31 มี.ค.นี้

“เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ มีลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร 14,395 ราย ที่อยู่ใน 12 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งแต่ละรายได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป ธนาคารกำลังลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายอย่างใกล้ชิด”

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ สศค.จะมีข้อสรุปมาตรการธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 3% ระยะเวลา 5 ปี ผ่านธนาคารเฉพาะกิจ และกระทรวงการคลังจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคารเฉพาะกิจ.