วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดกฎหมายคุมเลเซอร์ป่วนการบิน

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยในภาคการคมนาคมทางอากาศ ว่า เห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการการควบคุมและป้องกันภัยคุกคามด้านการบินจากการยิงแสงเลเซอร์ขึ้นฟ้าไปยังห้องนักบินบนเครื่องบิน ถือเป็นการรบกวนการบินและเป็นอันตรายใหม่

รวมทั้งการควบคุมและการบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบิน โดยจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงอันตรายดังกล่าว “ได้รับรายงานจากนักบิน เริ่มพบว่ามีการยิงเลเซอร์ที่กระทบนักบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันและเร่งดำเนินการปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว ”

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาลำแสงสปอตไลต์ หรือลำแสงเลเซอร์สีต่างๆที่ถูกยิงและกวาดขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งผลให้นักบินมีอาการตาพร่ามัวและมองไม่เห็นชั่วขณะ จึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยการบิน โดยเฉพาะช่วงที่นำเครื่องบินร่อนลงจอด ปรากฏว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากในทางปฏิบัติการตรวจสอบผู้กระทำผิดทำได้ยาก และบุคคลทั่วไปยังไม่ทราบการยิงเลเซอร์ที่มีความแรงของแสงสูงรบกวนการบิน จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลเพื่อนำมาประกอบมาตรการและแนวทางต่อไป

“รวมถึงครอบคลุมถึงการยิงเลเซอร์มีทั้งการยิงเล่นหรือการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตการบิน ขั้นตอนในการแจ้งขออนุญาตก่อนทำการยิง และการกำหนดบทลงโทษและบทปรับต่างๆสำหรับผู้ฝ่าฝืน เช่น กระทำผิดครั้งแรก ปรับตั้งแต่ 2,200-4,399 เหรียญสหรัฐฯ หรือหากทำผิดซ้ำและก่อให้เกิดความเสียหาย ปรับสูงสุดถึง 11,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น”.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยในภาคการคมนาคมทางอากาศ ว่า เห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการการควบคุมและป้องกันภัยคุกคามด้านการบิน 12 ม.ค. 2560 00:54 12 ม.ค. 2560 01:44 ไทยรัฐ