วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวสวนยางเฮรับเงิน 2 เด้ง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ม.ค.60 คณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท แจกจ่ายให้ชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมประมาณ 70,000 กว่าครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือในส่วนเงินสวัสดิการชาวสวนยาง 3,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อเยียวยาค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียโอกาสในการกรีดยางในช่วงที่น้ำท่วม ต้นยางได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และจะสรุปผลได้ปลายเดือน แต่จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านราย

นอกจากนี้ ทาง กยท.จะจ่ายเงินเพื่อเยียวยาให้ชาวสวนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามกองทุนสวัสดิการ เป็นการจ่ายให้แบบเพิ่มจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 หรืองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในอัตรา 3,000 บาท/ครัวเรือน โดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ ประมาณเดือน ก.พ.60.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ม.ค.60 คณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.จะพิจารณานำเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา ม.49 (5) จำนวน 398 ล้านบาท 12 ม.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ