วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ทีโอที" ตั้งเป้าขาดทุน 8 พัน ล. เหตุรับภาระค่าเสื่อมหลังแอ่น

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ทีโอทีตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ 50,000 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 5,000 ล้านบาท แต่เมื่อหักภาษีและค่าเสื่อมแล้ว จะขาดทุน 8,000 ล้านบาท โดยการขาดทุนดังกล่าวถือเป็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 เพราะทีโอทีมีภาระค่าเสื่อมจากมูลค่าทรัพย์สินสูงขึ้นด้วย โดยปี 2559 ทีโอทีมีรายได้ 30,800 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 29,200 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 1,617 ล้านบาท แต่เมื่อหากหักภาษีและค่าเสื่อมแล้วจะขาดทุน 5,800 ล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2560 ที่จะดำเนินการดังนี้ 1.การติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐมูลค่า 15,000 ล้านบาท จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 2.การปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ต้องจัดตั้งบริษัทลูก 2 บริษัทร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท เอ็นจีดีซี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและศูนย์บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และบริษัท เอ็นบีเอ็น จำกัด เพื่อให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศ โดยจะต้องประเมินทรัพย์สิน กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นและเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในเดือน ก.ค.2560

3.การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานทั้งเสาโทรคมนาคม การเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม การใช้คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งขณะนี้ได้ตกลงกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ก ในเครือเอไอเอสแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญา 10 ปี คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ทีโอทีราว 9,500 ล้านบาทต่อปี และการหาพันธมิตรในการใช้ประโยชน์จากคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์นั้น ก็อยู่ระหว่างหาพันธมิตร 4.การเน้นการปรับปรุงการให้บริการธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างรายได้ให้ทีโอที.

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ทีโอทีตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ 50,000 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 5,000 ล้านบาท 12 ม.ค. 2560 00:49 ไทยรัฐ