วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯเป็นประธานบูชา "บูรพาจารย์" วันครู 2560

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ซึ่งปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ.2560 คือ “ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู” โดย นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตและอุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง ดังนั้น ครูจะต้องน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เช่นเดียวกับพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษาด้วย

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดงานวันครูปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 16 ม.ค.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ส่วนกลางจัดที่หอ ประชุมคุรุสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีจะคารวะครูผู้สอน คือ พล.ต.ศรีสมร ทังศุบุตร ซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย.

ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” 12 ม.ค. 2560 00:21 ไทยรัฐ