วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้พศ.ดูแลพระ-วัดทรุดโทรม

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มอบนโยบายต่อผู้บริหารพศ.และ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ว่า อยากให้ พศ.ช่วยดูแลพระสงฆ์ไม่ให้ทำผิดพระธรรมวินัย เนื่องจากพระสงฆ์มีจำนวนมากกว่า 300,000 รูป ซึ่งแม้ว่าจะมีพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปที่ทำผิดพระธรรมวินัย ถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาได้ จึงอยากให้ พศ.ช่วยสอดส่องดูแลด้วย เพื่อให้ปัญหาต่างๆน้อยลง นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบันมีวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก รวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า 40,000 วัด ขณะเดียวกันในส่วนของวัดร้างก็มีจำนวนไม่น้อย ส่วนวัดที่ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรก็มีในจำนวนที่มากเช่นกัน จึงอยากให้ พศ.เน้นการทำนุบำรุงรักษาวัดด้วย หากวัดใดชำรุดทรุดโทรมก็ต้องช่วยเข้าไปดูแล รวมทั้งให้ดูแลเรื่องที่ดินของวัด ซึ่งปัจจุบันมีทั้งปัญหาคนรุกที่วัด วัดรุกที่คน ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ควรที่จะต้องพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสังคม และสร้างสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มอบนโยบายต่อผู้บริหารพศ.และ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ว่า อยากให้ พศ.ช่วยดูแลพระสงฆ์ไม่ให้ทำผิดพระธรรมวินัย 12 ม.ค. 2560 00:18 ไทยรัฐ