วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จช่วง' บริจาค 2 ล้าน ช่วยเหลือพระ วัด ปชช.ที่ถูกน้ำท่วมในภาคใต้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบปัจจัย 2 ล้านบาทแก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบหมายให้พระปิฎกโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ นำปัจจัยในนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จำนวน 2 ล้านบาท ไปมอบให้แก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้


โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ยังได้มีคำสั่งให้คณะสงฆ์หนใต้ตั้งศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชด้วย

ขณะเดียวกันกลุ่มเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้ ก็ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเรื่องการช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ แจ้งให้เจ้าคณะเขตทุกเขต เจ้าอาวาสในเขตปกครอง นำสิ่งของไปร่วมบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือพระภิกษุและประชาชนที่ประสบภัยด้วย.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบปัจจัย 2 ล้านบาทแก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 11 ม.ค. 2560 19:45 ไทยรัฐ