บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วมใต้ กระทบธุรกิจ 4.3 หมื่นราย 'พาณิชย์' ส่งมาตรการช่วยเหลือ

“พาณิชย์” เร่งช่วยนิติบุคคล 4.3 หมื่นราย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ออกมาตรการผ่อนผันแจ้งเอกสารสูญหาย และขยายเวลายื่นงบบัญชีและจัดตั้งธุรกิจ ชี้ยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ พร้อมเปิดบัญชีช่วยเหลือภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบธุรกิจการค้าที่อยู่ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนอยู่ในพื้นที่ 43,000 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกัน 100,000 ล้านบาท เช่น ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจเกษตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 68% ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ยังประเมินตัวเลขความเสียหายไม่ได้ แต่กรมฯ ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจไว้แล้ว เพื่อให้ธุรกิจกับกลับมาประกอบกิจการได้ตามปกติหลังจากน้ำท่วมคลี่คลาย

สำหรับมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจจากผลกระทบน้ำท่วมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย โดยให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

นอกจากนี้ ยังได้ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 59- 28 ก.พ.60 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ และผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคล ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมฯ 1570

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจผลกระทบและประเมินความเสียหาย พร้อมรายงานมายังส่วนกลางทุกวัน และจะกระจายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดออกไปช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยในวันที่ 13 ม.ค.นี้ รมช.พาณิชย์ จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ชื่อบัญชี กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 385-0-08473-6 โดยจะรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.60 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือหลังน้ำลด เบื้องต้นทางกระทรวงฯ ได้หารือกับผู้ประกอบการ เพื่อนำสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ไปจัดจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่ประชาชนในการซ่อมแซมบ้านเรือน และเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าให้ทั่วถึงด้วย.