วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วมใต้ กระทบธุรกิจ 4.3 หมื่นราย 'พาณิชย์' ส่งมาตรการช่วยเหลือ

“พาณิชย์” เร่งช่วยนิติบุคคล 4.3 หมื่นราย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ออกมาตรการผ่อนผันแจ้งเอกสารสูญหาย และขยายเวลายื่นงบบัญชีและจัดตั้งธุรกิจ ชี้ยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ พร้อมเปิดบัญชีช่วยเหลือภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบธุรกิจการค้าที่อยู่ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนอยู่ในพื้นที่ 43,000 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกัน 100,000 ล้านบาท เช่น ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจเกษตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 68% ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ยังประเมินตัวเลขความเสียหายไม่ได้ แต่กรมฯ ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจไว้แล้ว เพื่อให้ธุรกิจกับกลับมาประกอบกิจการได้ตามปกติหลังจากน้ำท่วมคลี่คลาย

สำหรับมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจจากผลกระทบน้ำท่วมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย โดยให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

นอกจากนี้ ยังได้ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 59- 28 ก.พ.60 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ และผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคล ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมฯ 1570

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจผลกระทบและประเมินความเสียหาย พร้อมรายงานมายังส่วนกลางทุกวัน และจะกระจายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดออกไปช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยในวันที่ 13 ม.ค.นี้ รมช.พาณิชย์ จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ชื่อบัญชี กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 385-0-08473-6 โดยจะรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.60 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือหลังน้ำลด เบื้องต้นทางกระทรวงฯ ได้หารือกับผู้ประกอบการ เพื่อนำสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ไปจัดจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่ประชาชนในการซ่อมแซมบ้านเรือน และเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าให้ทั่วถึงด้วย.

“พาณิชย์” เร่งช่วยนิติบุคคล 4.3 หมื่นราย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ ออกมาตรการผ่อนผันแจ้งเอกสารสูญหาย และขยายเวลายื่นงบบัญชีและจัดตั้งธุรกิจ ชี้ยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ พร้อมเปิดบัญชีช่วยเหลือภาคใต้ 11 ม.ค. 2560 19:34 ไทยรัฐ