วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อฟ้องแพ่ง บขส.เรียกค่าเสียหาย ชี้คนขับรถตู้มรณะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชน

สภาทนายความชี้ คนขับรถตู้กรุงเทพฯ-จันทบุรี ชนกระบะดับ 25 ศพ เข้าข่ายถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดนบีบให้ใช้แรงงานขับรถ 31 ชั่วโมง จ่อเอาผิดบริษัทเจ้าของคิว รวมถึง บขส.ผู้ให้สัมปทาน พร้อมช่วยญาติผู้เสียชีวิตฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ม.ค. 60 ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์บางเขน กทม. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ รองประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และกรรมการบริหารฯ ร่วมกันแถลงข่าวถึงอุบัติเหตุรถตู้ชนรถกระบะจนมีผู้เสียชีวิต 25 ศพ

ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์รถตู้บรรทุกผู้โดยสารจากจังหวัดจันทบุรีชนกับรถกระบะเกิดไฟลุกทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 25 ศพ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าครอบครัวผู้ตาย คนขับ ตัวผู้ประสบเหตุทั้งคนเจ็บคนตาย ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป จนมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องมีมาตรการดูแลสอดส่องและควบคุมอย่างใกล้ชิดทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สภาทนายความในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแล ปกป้องสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณะ จึงได้ประชุมหารือหาทางออกทางกฎหมายและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลทั้งสามศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยได้มอบให้นายธำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เดินทางไปสอบข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายที่ภูมิลำเนาแล้ว และได้เตรียมจัดคณะทำงานติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริหารฯ กล่าวว่า รถตู้สายกรุงเทพฯ - จันทบุรี เป็นรถตู้ร่วมกับบริษัทขนส่ง จำกัด และเป็นของ หจก.พลอยหยก เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่มีแนวโน้มของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม กลุ่มแรกระหว่าง หจก.พลอยหยก ผู้ประกอบการ กับพนักงานขับรถตู้ ในการใช้แรงงานเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะพื้นฐานของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและมีผลใช้บังคับในข้อ 7 ซึ่งประเทศไทยได้ให้การรับรองสิทธิในการทำงานของแรงงาน เพื่อให้มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ยุติธรรม และมีความปลอดภัย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการพักผ่อนและชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งสิทธิในสวัสดิการสังคม และการประกันสังคมได้ทั่วถึง การคุ้มครองแรงงานต่อการถูกละเมิดสิทธิจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เห็นว่าเหตุการณ์นี้ คนขับได้ทำงานติดต่อเป็นเวลานาน โดยต้องขับรถทางไกลไปกลับถึง 5 รอบในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 31 ชั่วโมง เกินกว่าร่างกายมนุษย์จะรับได้ จนพักผ่อนไม่เพียงพอ ซ้ำค่าตอบแทนสวัสดิการอาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้คนขับต้องอดหลับอดนอน เพื่อจะได้ส่วนแบ่งจากจำนวนรอบให้มากขึ้น จนคนขับได้รับสิ่งเย้ายวนว่าหากขับรถได้รอบมากก็ได้เงินมาก ขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้รับรายได้ที่สูงขึ้นด้วย ทางบริษัทขนส่ง จำกัด ก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น  โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ

คณะกรรมการบริหารฯ กล่าวต่อไปว่า ถือได้ว่าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมละเมิดกติกาต่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว โดยการเอารัดเอาเปรียบแรงงานจากคนขับรถตู้ มีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยไม่เป็นธรรรม  จึงเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่มที่สองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนส่ง จำกัด ในฐานะผู้อนุญาตให้ หจก.พลอยหยก เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะในการรับส่งผู้โดยสาร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนในระบบห่วงโซ่ที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน จึงต้องมีหน้าที่ตรวจสอบ สอดส่องดูแลมิให้เจ้าของกิจการรถร่วมใช้แรงงานคนขับด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยไม่ควรปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตน เพียงเพราะคิดว่าจะไม่ถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดี เรื่องนี้คนขับมิได้นำรถเข้ารับผู้โดยสารในบริเวณจุดที่กำหนด  แต่สามารถวิ่งไปกลับได้ถึง 5 รอบ แต่ขาดการตรวจสอบจากบริษัทขนส่ง จำกัด เป็นสภาพการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย จนกระทั่งเกิดเหตุ บริษัทขนส่ง จำกัด เข้าข่ายมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน กลุ่มที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้บริการเห็นว่า ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจฯ ข้อ 9, 12 และ 15 ที่รัฐจะต้องทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัย แต่กลับละเลยจนประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับบริการขนส่งสาธารณะ สภาทนายความจึงขอให้ภาครัฐตรวจสอบควบคุมและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัดและลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง

ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของสภาทนายความจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยจะขอฟังการสอบสวนก่อนว่าใครจะเกี่ยวข้องอีกบ้าง ไม่ว่ารัฐ หรือเอกชน ขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่ามีใครบ้าง แต่ผู้เสียหายหากมีการฟ้องคดีก็จะเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ตาย ผู้บาดเจ็บ และญาติ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย เสียความสามารถในการทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งค่าเสียหายอย่างอื่นที่มิใช่ตัวเงิน โดยให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายตั้งแต่วันเกิดเหตุจนกว่าจะชำระเสร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

สภาทนายความชี้ คนขับรถตู้กรุงเทพฯ-จันทบุรี ชนกระบะดับ 25 ศพ เข้าข่ายถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดนบีบให้ใช้แรงงานขับรถ 31 ชั่วโมง จ่อเอาผิดบริษัทเจ้าของคิว รวมถึง บขส.ผู้ให้สัมปทาน พร้อมช่วยญาติผู้เสียชีวิตฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 11 ม.ค. 2560 18:40 ไทยรัฐ