วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลนัดสืบพยานคดียึดทรัพย์ ‘แคลิฟอร์เนีย ว้าว’ 17 ม.ค.นี้

(เครดิตภาพ : ปปง.)

ศาลแพ่ง นัดสืบพยานคดียึดทรัพย์ "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" 17 ม.ค.นี้ ปปง.แนะ ผู้เสียหายเร่งยื่นคัดค้าน ก่อนศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งความคืบหน้าของคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CAWOW ว่า ตามที่ประชาชนผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก (รหัสคดี 0276/2557) ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นั้น สำนักงาน ปปง.ขอเรียนว่า

ขณะนี้พนักงานอัยการได้พิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ตามคดีที่ ฟ.42/2559 และกำหนดวันสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและพยานฝ่ายผู้คัดค้านนัดแรกในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนว่า ยังมีผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวที่ยังไม่ได้ยื่นคุ้มครองสิทธิในชั้นสำนักงาน ปปง. ดังนั้น หากประชาชนผู้เสียหายประสงค์จะขอให้ศาลแพ่งพิจารณาคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย สามารถยื่นคุ้มครองสิทธิได้ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่งานเก็บสำนวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุ่มเก็บสำเนาคดีแดงและเอกสาร ชั้น 1 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2541-2420-8 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายใดที่มีความประสงค์จะใช้เอกสารที่เคยยื่นไว้กับทางสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อคัดค้านต่อศาลแพ่ง สามารถขอรับเอกสารได้ที่ ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามสายด่วน ปปง. 1710.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ศาลแพ่ง นัดสืบพยานคดียึดทรัพย์ "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" 17 ม.ค.นี้ ปปง.แนะ ผู้เสียหายเร่งยื่นคัดค้าน ก่อนศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 11 ม.ค. 2560 18:17 ไทยรัฐ