วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทย-ไทยพาณิชย์ ทำถุงยังชีพ-ชวนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย จัดทำถุงเยียวยามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ พร้อมสมทบอีก 1 ล้านบาท สนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บรรเทาความเดือดร้อนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ...

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย ร่วมจัดทำถุงเยียวยา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ ในเบื้องต้นมูลค่า 2 ล้านบาท พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนเพิ่มเติม ตามนโยบายของ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สามารถบริจาคผ่านสาขา และเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy โดยจะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบอีก 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนเบื้องต้น 2,000 ชุด และเรือ โดยร่วมกับกองทัพอากาศส่งมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป.

ธนาคารกรุงไทย จัดทำถุงเยียวยามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ พร้อมสมทบอีก 1 ล้านบาท สนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บรรเทาความเดือดร้อน... 11 ม.ค. 2560 17:00 ไทยรัฐ