วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘มีชัย ’แจงขั้นตอน คกก.แก้ร่าง รธน. กระทบโรดแม็ปหรือไม่ยังตอบไม่ได้

"มีชัย" แจงขั้นตอนทำงาน คกก.แก้ร่างรัฐธรรมนูญ เผย อาจตัด ปธ.องคมนตรี นั่งผู้สำเร็จราชการ ไม่รับปากแก้ รธน. กระทบโรดแม็ปหรือไม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ม.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ซึ่ง นายมีชัย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึงกระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ว่า เท่าที่ดูเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาในวันที่ 13 ม.ค.นี้ พบว่าไม่ได้มีเนื้อหากว้างไกล แต่เป็นการแก้ไขเฉพาะข้อสังเกตที่ส่งมาจากสำนักราชเลขาธิการเท่านั้น ซึ่งประเด็นหลักที่คณะกรรมการชุดพิเศษที่แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติต้องพิจารณาเป็นพิเศษ คือ ทำอย่างไรจะเขียนให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามข้อสังเกตนั้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติจะต้องรอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ให้เสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ และให้นายกรัฐมนตรี ไปขอพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติกลับคืนมาก่อนวันที่ 6 ก.พ. จากนั้น นายกฯ จะมีเวลาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน

เมื่อถามว่ารายละเอียดในการแก้ไขและปรับแก้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติมีข้อยุติแล้วหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะต้องรอจนกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเสร็จและมีผลใช้บังคับ ถึงเวลานั้นค่อยมาดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง เมื่อถามต่ออีกว่า ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขมาถึงแล้วใช่หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า เข้าใจว่ามาถึงแล้ว แต่ไม่ทราบว่ามาแล้วครบถ้วนหรือยัง ส่วนคำถามที่ว่า ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ ถ้ามีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจะมีผลต่อเรื่องอื่นหรือไม่อย่างไร ประธาน กรธ. เผยว่า บางเรื่องอาจจะมีผล เช่น เรื่องการตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเขียนเอาไว้ต้องมีการตั้ง โดยในกรณีที่ไม่ได้ตั้ง จะให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยอัตโนมัติ แต่จะแก้ไขในรัฐธรรมนูญว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก็ได้

ดังนั้น บทบัญญัติที่ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยอัตโนมัติก็ต้องไปแก้ไขด้วย ในกรณีที่ทรงไม่ประสงค์จะตั้งก็แปลว่า พระองค์ทรงงานได้ ประธานองคมนตรีก็ไม่ต้องเป็นโดยอัตโนมัติ จะกระทบบ้างนิดหน่อยก็ตามไปแก้ เมื่อถามว่า จะต้องมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติในมาตรา 16 17 และ 18 เกี่ยวกับกรณีการตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในส่วนอื่นๆ อีกใช่หรือไม่ นายมีชัย ให้คำตอบว่า จำไม่ได้ว่ามีมาตราไหนบ้าง ส่วนการแก้ไขในประเด็นเหล่านี้จะต้องพิจารณาไปถึงโบราณราชประเพณีด้วยหรือไม่ ต้องดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจะมีกระบวนการอย่างไร ระหว่างรัฐบาลดำเนินการแก้ไข และส่งมาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูว่าครบถ้วน และตรงตามข้อสังเกตหรือไม่ หรือจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นฝ่ายแก้ไขเองในส่วนของคำปรารภหรือไม่ คงต้องแก้ไขบ้าง และต้องดูเนื้อหาให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกัน นอกจากนี้ ต่อคำถามที่ว่า กระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดจะกระทบต่อโรดแม็ปเลือกตั้งหรือไม่ นายมีชัย ระบุว่ายังตอบไม่ได้ เพราะว่าต้องรอจนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ก่อน ถึงจะเริ่มนับหนึ่งได้.

"มีชัย" แจงขั้นตอนทำงาน คกก.แก้ร่างรัฐธรรมนูญ เผย อาจตัด ปธ.องคมนตรี นั่งผู้สำเร็จราชการ ไม่รับปากแก้ รธน. กระทบโรดแม็ปหรือไม่ 11 ม.ค. 2560 16:09 ไทยรัฐ