วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมัชชาแม่น้ำยื่นขอนายกฯ เบรกพัฒนาริมเจ้าพระยา

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พิจารณาระงับการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แจงโครงการใหญ่ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน และใช้เวลาศึกษาน้อย ชี้ กทม.จ้าง มจล.อาจขัดต่อ พ.ร.บ.สภาสถาปนิก...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ม.ค.2560 ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ นำโดยนายยศพล บุญเสริม ผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้พิจารณาระงับการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน โดยนายยศพล กล่าวว่า เหตุที่ต้องขอให้ระงับโครงการดังกล่าวไว้ก่อน เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน และใช้เวลาศึกษาน้อยเพียงแค่ 7 เดือน อีกทั้ง กทม.ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งที่ไม่มีชื่อเป็นนิติบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมดำเนินการ ซึ่งอาจขัดต่อ พ.ร.บ.สภาสถาปนิก.

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พิจารณาระงับการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แจงโครงการใหญ่ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน และใช้เวลาศึกษาน้อย ชี้ กทม.จ้าง มจล.อาจขัดต่อ พ.ร.บ.สภาสถาปนิก... 11 ม.ค. 2560 14:12 ไทยรัฐ