วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งของขวัญแห่งความรัก เด็กด้อยโอกาส ซี.ซี.เอฟ.

พงศธร ธรรมวัฒนะ, กรัชเพชร อิสสระ, ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้เด็ก.

สร้างรอยยิ้มทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใจดี ในกิจกรรม “Citizen of Love : Gifts for Them” จัดโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสร้างรอยยิ้มให้เด็ก 300 คน ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา

บรรยากาศในงานทุกคนอิ่มใจในการสร้างความสุขให้แก่เด็กผ่านของขวัญในฝันที่อยากได้ โดยสยามพิวรรธน์ได้เป็นสื่อกลางและร่วมส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ได้รับของขวัญในช่วงวันเด็กตามที่ต้องการ โดยเด็กๆได้บอกเล่าถึงความรู้สึกและของขวัญในฝันไว้ล่วงหน้าแล้ว อาทิ จักรยาน, จิกซอว์, กล้องถ่ายรูป, โคมไฟ, ไม้ปิงปอง, รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ และมีผู้ใหญ่ใจดีได้สานฝันให้เป็น โดยซื้อในราคา 50% ทางสยามดิสคัฟเวอรี่จะสมทบทันที 50% ซึ่ง ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผอ.มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ตัวแทนที่มารับมอบของขวัญ กล่าวว่า มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ต้องขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความรักความปรารถนาดี ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 และมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาเด็กยากไร้ในทุกภูมิภาคของประเทศปีละกว่าห้าหมื่นคน โดยให้ความช่วย เหลือด้านการศึกษา สุขอนามัย การพัฒนทักษะอาชีพ และการดำเนินชีวิต เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดี และมีความสุข

ส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมงาน อาทิ กรัชเพชร อิสสระ กล่าวว่า ครอบครัวจะปลูกฝังเรื่องการให้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆ เพราะอยากให้เราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่น สมัยเด็กมีโอกาสให้หลายอย่าง ทำให้ซึมซับเรื่องราวการให้คนอื่น ผ่านเจเนอเรชั่นสู่เจเนอเรชั่นรุ่นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมที่ดี เพราะให้น้องๆ ที่ด้อยโอกาสได้ของขวัญที่เขาอยากได้ ด้าน พงศธร ธรรมวัฒนะ กล่าวว่า การให้คือเรื่องของการแบ่งปัน ไม่ใช่ให้ของอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสให้น้องๆ ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ของขวัญ ปกติในวันปีใหม่ หรือวันเกิด ก็จะมีโอกาสได้ทำบุญกับเด็กตลอด เพราะอยากเห็นน้องๆ มีรอยยิ้ม มีความสุข รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ โอกาสน้องๆ.

สร้างรอยยิ้มทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใจดี ในกิจกรรม “Citizen of Love : Gifts for Them” จัดโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 11 ม.ค. 2560 13:53 ไทยรัฐ