บริการข่าวไทยรัฐ

โลกาภิวัตน์ 12/01/60

หุ่นยนต์อัจฉริยะ

หุ่นยนต์พัฒนาโดยคณะวิศวกรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของไต้หวัน แสดงทักษะการเล่นหมากรุกแข่งกับมนุษย์ พัฒนาการนี้เรียกว่า “ระบบ การมองเห็นอัจฉริยะ” ซึ่งสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวมันและมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างถูก ต้องแม่นยำกว่าเพื่อนหุ่นยนต์อื่นๆ.

ของเล่นสำหรับเด็กในอนาคต

ของเด็กเล่น “Armoto” ผลงานนวัตกรรมของ Humak เป็นสมาร์ททอย (smart toy) ที่เด็กยุคใหม่จะได้เล่น มีกลไกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งสวิตช์, ตัวเซ็นเซอร์ และเครื่องเปล่งคำพูด.

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทค

ในงานแสดงสินค้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ (Consumer Electronic Show–CES) ปี 2017 ใน เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา มีโชว์เครื่องใช้ไม้สอยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวนมากมายหลากหลายชนิด.

รางวัล CES

รางวัลนวัตกรรมซีอีเอส (CES Innovation Awards) อันรวมทั้งหลอดไฟฟ้า “Helia Smart Dynamic White BR30 จาก “Healthy Light Environment”