วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2560 ถึงข้าวจะล้นตลาด ซีพี.มั่นใจข้าวไทยยังไปได้

นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารการค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจอาหารและสินค้าทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ข้าวตราฉัตร เผยถึงกรณีกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA) ได้คาดการณ์ปริมาณข้าวในปี 2560 จะมีพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 1,000 ล้านไร่ มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวเพียง 995 ล้านไร่ว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรในประเทศที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญ ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย และเวียดนาม ล้วนขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งปลูกข้าวได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ แต่วันนี้ได้เริ่มชะลอการสั่งนำเข้าข้าวแล้ว เพื่อรอดูผลผลิตภายในประเทศ

“แม้ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกข้าวและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ในส่วนการส่งออกข้าวไทยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เนื่องจากวันนี้การผลิตข้าวไทยได้เข้าสู่ระบบการผลิตแบบปกติมากขึ้น ทำให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ประกอบกับหลายประเทศยอมรับในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้น ตลาดเดิมๆน่าจะเริ่มกลับคืนมา โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งปีนี้รัฐบาลมีการทำสัญญาซื้อขายแล้วปริมาณ 6-7 แสนตัน”

สาเหตุที่หลายๆประเทศต่างเริ่มหันมาสั่งข้าวจากไทย นายฐิติ ชี้ว่า ส่วนหนึ่งมาจากชาวนาไทยยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีทั้งงบประมาณและโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิต ต่างจากเวียดนามไม่มีโครงการลักษณะนี้ เลยทำให้ข้าวไทยไม่ค่อยมีปัญหามาก ราคาข้าวในตลาดโลกจะถูกหรือแพงเรายังไปได้ และเมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้พยายามปรับให้ข้าวไทยเป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อเปรียบเทียบราคาในตลาดโลก ข้าวไทยไม่ได้แพงต่างกันมาก แต่คุณภาพชื่อเสียงข้าวไทยดีกว่า ลูกค้าเจ้าเดิมจึงหันกลับมาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น เห็นได้จากวันนี้ปริมาณการส่งออกของเวียดนามลดลงไป 5-10%

นอกจากนี้ ตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกา เริ่มกลับมาสั่งซื้อข้าวไทยอีกครั้ง หลังจากชะลอนำเข้าไปเมื่อ 2-3 ปี เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้น และเพื่อทวงส่วนแบ่งตลาดเดิมให้กลับคืนมา ซี.พี.จึงผลิตข้าวหอมมะลิ 70% บุกตลาดรายได้ระดับปานกลาง และผลิตข้าวหอมมะลิ 92% สำหรับส่งขายตลาดพรีเมียม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้าวที่ซื้อไปเป็นเกรดใด ผู้บริโภคสามารถใช้สมาร์ทโฟนตรวจสอบบาร์โค้ดบนถุงบรรจุ ซึ่งจะบอกถึงแหล่งที่มา กระบวนการผลิตและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย.

นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารการค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจอาหารและสินค้าทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ข้าวตราฉัตร เผยถึงกรณีกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA) ได้คาดการณ์ปริมาณข้าวในปี 2560 11 ม.ค. 2560 12:47 ไทยรัฐ