บริการข่าวไทยรัฐ

ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ "ปากพนัง"​ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมมือร่วมใจช่วยชาวใต้!! รพ.สมุทรปราการ ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) ลงพื้นที่ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมตั้ง รพ.สนาม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ 11 ม.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพปราการ ร่วมกันลำเรียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ ข้าวสารและอาหารแห้งจำนวนมาก พร้อมเรือท้องแบน ขึ้นรถบรรทุกหกล้อเพื่อเดินทางไปยังอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับแพทย์สภาฯ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ (MiniMERT) พร้อมทั้งหน่วยปฐมพยาบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยทีม MERT ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยพร้อมเดินทางถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการคัดแยก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขั้นต้นให้ปลอดภัย ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่

“ทีมแพทย์ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบสั่งการในภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรปราการได้พัฒนาชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการที่มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยหรือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาภายใน 6-12 ชั่วโมง ชุด MERT 1 ชุด จะประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เภสัชกร ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ และรถพยาบาล” นพ.สัมพันธ์ กล่าว

ดังนั้น ทีมแพทย์ฉุกเฉินของกรมการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการจึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.