บริการข่าวไทยรัฐ

ขายฝันหรือของจริง?

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ของสำนักโพลต่างๆเกือบทุกครั้งมักจะพบว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชมผลงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐบาล ไม่มีการชุมนุมทางการเมืองที่ก่อความขัดแย้ง ส่วนเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ชื่นชม ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาปากท้องของประชาชน เนื่องจากเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก

ก่อนสิ้นปีเก่าย่างขึ้นปีใหม่ทุกปีรัฐบาลมักจะโปรยยาหอมให้คนไทยมีความหวังว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น จะเป็นปีทองแห่งการลงทุนในโครงการใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แม้รัฐบาลจะทุ่มงบประมาณมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการแจกเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่ภาคเอกชนก็ยังไม่ยอมลงทุน

หลายฝ่ายเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ในปี 2559 และจะดียิ่งขึ้นในปีนี้ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์และการเมือง กล่าวว่า เศรษฐกิจปี 2560 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี จะขยายตัว 3.5% ถึง 3.6% ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

ปี 2559 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยโตเพียง 3.2%-3.3% ทั้งๆที่รัฐบาลสร้างความหวังว่าจะโตมากกว่านี้มาก แม้ปีนี้จะโตถึง 3.6% ก็ยังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นพม่า ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม ดร.บัณฑิต นิจถาวร กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยติดกับดักเติบโตต่ำ อย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ดร.บัณฑิตเคยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะนี้เป็นกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชี้ถึงปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้า 3 ประการ ได้แก่ขาดความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปเศรษฐกิจยังไม่เกิดขึ้น แม้จะทำมาแล้ว 2-3 ปี และนโยบายรัฐบาลที่ออกมาไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมมากนัก

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ คือการส่งออกติดลบติดต่อกันหลายปี เพิ่งจะเริ่มโงหัวขึ้นมาเมื่อปลายปี 2559 ขณะที่การท่องเที่ยว การบริโภคของประชาชน และการลงทุนของเอกชนต่างหดตัว ปัจจัยขับเคลื่อนที่ยังไปได้ดีเพียงอย่างเดียว คือการใช้จ่ายภาครัฐ ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีความขัดแย้งในหมู่คนไทย เศรษฐกิจจะโต 5-7% วันนี้หลายฝ่ายมองว่าไม่มีความขัดแย้ง แต่เศรษฐกิจไทยก็ยังโตช้า ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง เขียนบทความชี้ว่ารัฐบาลต้องขายฝันว่าเศรษฐกิจปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว เพื่อขวัญและกำลังใจของประชาชน.