วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไปรษณีย์กวาดรายได้อู้ฟู่

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ปี 60 ไปรษณีย์ยังคงมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายชีวิตดิจิทัล ด้วยการยกระดับการให้บริการไปรษณีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ e-Commerce และกลุ่มนักธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพ ที่ปัจจุบันเติบโตค่อนข้างสูง รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทยยุค 4.0 โดยตั้งเป้าว่ามีรายได้ 26,000 ล้านบาท กำไร 3,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 ที่มีรายได้ 25,000 ล้านบาท กำไร 3,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ไปรษณีย์ยังต้องดำเนินการตามนโยบาย โพสต์ เอ็กซ์เซอร์เลน (POST Excellence) เพื่อนำไปสู่คุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยไปรษณีย์ไทยต้องพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์มีแอพพลิเคชั่นพร้อมโพสต์ จัดทำระบบฝากส่งสินค้าล่วงหน้า บริการรับฝากส่งทางอินเตอร์เน็ต กล่องพร้อมส่ง จุดจ่ายสินค้าแบบตามใจลูกค้า ต้องการเวลาใดก็รับได้เวลานั้น รวมถึงเครื่องเอพีเอ็ม เพื่อให้บริการรับฝากอัตโนมัติ และบริการเซมเดย์โพสต์ หรือบริการรับ-ส่งสิ่งของ/สินค้าด่วนภายในวันเดียว เป็นต้น

“เชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ ตามนโยบาย POST Excellence จะสามารถสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพราะไปรษณีย์มีบริการใหม่ รองรับความต้องการของคนไทยในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน”.

ปี 60 ไปรษณีย์ยังคงมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายชีวิตดิจิทัล ด้วยการยกระดับการให้บริการไปรษณีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ e-Commerce และกลุ่มนักธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพ ที่ปัจจุบันเติบโตค่อนข้างสูง 11 ม.ค. 2560 01:54 ไทยรัฐ