วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนตลาดทุน ก.ล.ต.กำชับ บลจ.คัดกรองตั๋วบีอีก่อนขายนักลงทุน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในระหว่างแถลงแผน 3 ปี (2560-2562) ของ ก.ล.ต.ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เรื่องการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋วบีอี) โดยให้เน้นคุณภาพของตั๋วบีอี และให้ความรู้นักลงทุน เช่น กรณีที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อย (เอไอ) ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูง หรือมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ที่มีทางเลือกการลงทุนมากกว่ารายย่อย คือ สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีเครดิตเรตติ้งได้นั้น ก.ล.ต.ได้กำชับให้ บลจ.และ บล.ต้องพิจารณาว่า แม้นักลงทุนรายนั้นจะมีสินทรัพย์เพียงพอต่อการลงทุน แต่ต้องพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่อการลงทุนสินทรัพย์ดังกล่าวเพียงใด และสินทรัพย์การลงทุนนั้นเหมาะกับลูกค้าหรือไม่ ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส่วน ก.ล.ต.ได้ยกร่างการจัดตั้งกองทุนเสร็จแล้ว

นายรพียังกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต.ในช่วง 3 ปี (ปี 60-62) จากนี้จะเน้น 4 ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน ได้แก่ 1.การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน 2.การส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่น่าสนใจสำหรับกิจการในประเทศและภูมิภาค 3.สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้สถาบันการเงินและกิจการเสนอสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นที่ตั้ง และ 4.พัฒนาเครื่องมือสำหรับให้ผู้ลงทุน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน พร้อมยกระดับสู่การเป็นตลาดทุนแห่งภูมิภาค สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แข่งขันในระดับสากล รวมถึงเพิ่มโอกาสแก่ฟินเทค เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางการเงิน และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งนี้ ก.ล.ต.และหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้หารือว่าควรมีหน่วยงานเจ้าภาพที่รับดูผู้ประกอบการฟินเทคโดยตรงเนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งกฎของ ก.ล.ต.และกฎของ ธปท.รวมทั้ง คปภ.จึงควรรวมศูนย์ไว้ที่เดียว.

เมื่อเร็วๆ นี้ ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เรื่องการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋วบีอี) โดยให้เน้นคุณภาพของตั๋วบีอี และให้ความรู้นักลงทุน เช่น กรณีที่เป็น 11 ม.ค. 2560 01:52 ไทยรัฐ