บริการข่าวไทยรัฐ

จ่อตายปีละ 8 ล้าน-โลกสูญเสียอื้อจากบุหรี่

รายงานการวิจัยหนา 688 หน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ เผยแพร่เมื่อ 10 ม.ค. ระบุว่า การสูบบุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้สูงกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้ทั่วโลกลิบลับ โดย WHO ประเมินว่า ในปี 2556-2557 รัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีบุหรี่ได้แค่ 269,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ใช้เงินในการควบคุมบุหรี่ไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์

รายงานซึ่งถูกทบทวนจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 คนยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 6 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 8 ล้านคนในปี 2573 โดยกว่า 80% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่ราว 80% ของทั้งโลก และแม้อัตราการสูบบุหรี่ในประชากรโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนความหวั่นกลัวของรัฐบาลต่างๆที่ว่าการควบคุมบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงจากหลักฐานที่ปรากฏ

รายงานชี้ว่านโยบายราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการควบคุมบุหรี่รวมทั้งการขึ้นภาษีและราคาบุหรี่ การตั้งเขตปลอดบุหรี่ ห้ามบริษัทบุหรี่ทำการตลาดโดยสิ้นเชิง และให้ติดฉลากภาพเตือนพิษภัยบุหรี่ที่โดดเด่น ภาษีบุหรี่ยังอาจนำไปใช้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ทางสื่อมวลชน และสนับสนุนโครงการรักษาและเลิกบุหรี่ด้วย.