วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สุเทพ" ขอพ้น ผอ.องค์การค้าฯ มุ่งงานอาชีวะ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของคณะกรรมการสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้หารือกับตนเพื่อขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ เนื่องจากมีภาระงานจำนวนมาก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของประเทศและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้ง ดร.สุเทพ ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 11 แล้ว ทำให้ภาระงานมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตนก็เห็นชอบในหลักการ แต่ยังไม่เห็นหนังสืออย่างเป็นทางการ ส่วนผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น ตนจะหารือร่วมกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.ก่อน แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็น ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. เนื่องจากทั้ง สกสค.และองค์การค้าฯ เป็นการทำงานที่มีเนื้องานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่

ด้าน ดร.สุเทพ กล่าวว่า สาเหตุที่ขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานที่สำคัญหลายประการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องดำเนินภารกิจให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว และตนต้องการทุ่มเทความรู้ความสามารถและใช้เวลาในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มเวลาเพื่อสนองนโยบายการเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา.

เนื่องจากมีภาระงานจำนวนมาก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของประเทศและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้ง ดร.สุเทพ ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 11 แล้ว 11 ม.ค. 2560 00:10 ไทยรัฐ