บริการข่าวไทยรัฐ

มรส. ผุดศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ซับน้ำตาชาวใต้

มรภ.สุราษฎร์ธานี ผุดศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมซับน้ำตาชาวใต้ พร้อมเปิดครัว มรส. ทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย ระดมทุน ปัจจัยสี่ ถุงยังชีพและอาสาสมัครลงพื้นที่ ด้านอธิการบดี เผย ส่งอาสาสมัครดูแลทั้งสองพื้นที่ตามสถานการณ์...

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2560 ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยอย่างหนักขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดตั้ง "ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังเปิด “ครัว มรส.” ขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย


อธิการบดี มรส.กล่าวต่อว่า ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป หลายคนมาร่วมเป็นอาสาสมัครด้านต่างๆ เช่น หน่วยพยาบาล บรรจุถุงยังชีพ ทำอาหาร และหน่วยลงพื้นที่เพื่อช่วยขนย้ายข้าวของ มอบอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นต่างๆ

“สถานการณ์ขณะนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งน้ำเริ่มลดแล้ว ชาวบ้านเริ่มกลับเข้าบ้านเรือน แต่ที่พักอาศัยและทรัพย์สินบางส่วนถูกน้ำกัดเซาะทำลายและเต็มไปด้วยดินโคลน ในส่วนนี้เราส่งอาสาสมัครเข้าไปช่วยทำความสะอาด กวาดล้างบ้านเรือนให้ อีกส่วนคือพื้นที่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นทางผ่านของมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำต่อไป พื้นที่ส่วนนี้กลายเป็นที่รับน้ำ จึงมีน้ำท่วมหลากอย่างรวดเร็ว แม้จะไม่มีฝนตก เราก็ส่งอาสาสมัครเข้าไปพร้อมกับถุงยังชีพ ส่งทีมพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์เข้าไปดูแลสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้” อธิการบดี มรส.กล่าว


นอกจากนี้ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ยังเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย โดยท่านที่ประสงค์จะบริจาคสามารถนำมาบริจาคได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยน้ำท่วม ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคเป็นเงิน สามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี “ราชภัฏสุราษฎร์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล หมายเลขบัญชี 985-4-82080-7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3326.