บริการข่าวไทยรัฐ

แอร์เอเชียขนถุงยังชีพพระราชทาน 1 หมื่นชุดลงใต้ พร้อมรับส่งของบริจาคฟรี

แอร์เอเชีย รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ขนส่งแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 1 หมื่นชุด พร้อมเปิดรับส่งของบริจาคฟรี

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 10,000 ชุด สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

นอกจากนี้ยังมีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมส่งของอุปโภคบริโภคบริจาคจำนวน 500 ชุด สู่ จ.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และ น.ส.วิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นตัวแทนรับมอบ


น.ส.วิชชุนี กล่าวว่า แอร์เอเชียมีเส้นทางบินสู่ภาคใต้รวม 6 ปลายทาง คือ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และนราธิวาส ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกอื่นๆ ที่สอดรับกับความต้องการแล้ว เรายังพร้อมร่วมเป็นสื่อกลางขนส่งของอุปโภคบริโภคบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้กับพันธมิตรที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เราก็ยินดีหากหน่วยงานต่างๆ จะส่งของบริจาคกับแอร์เอเชีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0-2562-5824 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00-18.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์หมายเลขดังกล่าวสำหรับการติดต่อเพื่อการขนส่งสิ่งของบริจาคเท่านั้น)

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก แอร์เอเชียได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 0-2515-9999 จากเวลา 08.00-21.00 น. เป็นเวลา 06.00-24.00 น. ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางบินสู่ภาคใต้ สามารถขอข้อมูลและรับทางเลือกการเดินทางได้ตามวันและเวลาให้บริการดังกล่าว.

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ คลิกที่นี่