วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' แจงใช้ ม.46 เปิดช่องแก้ร่างฯฉบับ 'มีชัย' ยันไม่กระทบโรดแม็ป

"วิษณุ" แจง ตั้ง คกก.พิเศษแก้ร่างฯ "มีชัย" ใช้ ม.46 ปัดใช้ ม.44  ยันไม่กระทบโรดแม็ป ย้ำยังยึดตามเดิม

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ผ่านประชามติแล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้น ที่ประชุมร่วม ครม.และคสช.ไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยมีมติให้ใช้มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ที่บัญญัติไว้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้สามารถขอรับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกนำขึ้นทูลเกล้าฯไปแล้ว กลับลงมาปรับปรุงแก้ไขบางมาตราเฉพาะประเด็นที่มีการแจ้งมา ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฯ จะใช้เวลาทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพราะเป็นการแก้ไขเพียงไม่กี่มาตรา ส่วนกรอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ตนไม่ทราบ แต่คิดว่าต้องทำให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญกลับคืนมาแล้ว

เมื่อถามว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายวิษณุ กล่าวว่า ตามทฤษฎีแล้วระบุว่า เวลาจะยกร่างรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แก้ให้เป็นไปตามที่ได้รับการแจ้งมา โดยนายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมาณ 8-10 คน ขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงไม่กี่มาตรา และไม่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือโครงสร้างทางการเมือง การเลือกตั้ง ไม่กระทบรัฐสภา ครม. ศาล องค์กรอิสระ หรือกระบวนการใดๆ ในทางการเมืองทั้งสิ้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

เมื่อถามว่า หลังจากแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จะเข้าสู่การนำขึ้นทูลเกล้าฯภายใน 90 วัน ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น โดยต้องเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ เพราะเป็นการรับคืนกลับมาทั้งฉบับ

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่าจะมีการแก้ไขใน 3 มาตราของร่างรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 5, 17 และ 182 นายวิษณุ กล่าวว่า ในหลักการเป็นเช่นนั้น แต่เราต้องไปพิจารณาว่าไปเกี่ยวพันกับประเด็นหลักหรือไม่ ถ้าเกี่ยวโยงกับมาตราอื่นๆ ก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วย ทั้งนี้หากจะต้องเริ่มกระบวนการนับใหม่ 90 วัน รัฐบาลก็ยังยืนยันในโรดแม็ปเดิมอยู่.

"วิษณุ" แจง ตั้ง คกก.พิเศษแก้ร่างฯ "มีชัย" ใช้ ม.46 ปัดใช้ ม.44 ยันไม่กระทบโรดแม็ป ย้ำยังยึดตามเดิม 10 ม.ค. 2560 19:29 ไทยรัฐ